Skład Komitetu Antropologii PAN (kadencja 2011-2014):

Members of the Committee on Anthropology (cadence 2011-2014):

 

1. czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Tadeusz BIELICKI – PAN Zakład Antropologii we Wrocławiu, Wrocław

2. dr hab. Alicja BUDNIK, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

3. dr hab. Anna Justyna BURDUKIEWICZ, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

3. prof. dr hab. Jadwiga Alicja CHARZEWSKA – Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

4. prof. dr hab. Maria Ludwika CHRZANOWSKA – Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

5. prof. dr hab. Joachim CIEŚLIK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

6. dr hab. Henryk GŁĄB - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

7. dr hab. Bohdan GWORYS, prof. AM - Akademia im. Piastów Śląskich, Wrocław

8. dr hab. Elżbieta HADUCH – prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

9. prof. dr hab. Zofia IGNASIAK - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

10. dr Tomasz HANĆ – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

11. prof. dr hab. Krzysztof KACZANOWSKI - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

12. prof. dr hab. Maria KACZMAREK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

13. dr hab. Katarzyna KASZYCKA, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

14. dr hab. Danuta KORNAFEL, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

15. dr hab. Sławomir KOZIEŁ, prof. PAN ZA – PAN Zakład Antropologii we Wrocławiu, Wrocław

16. dr hab. Tomasz KOZŁOWSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

17. prof. dr hab. Guido KRIESEL – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

18. dr hab. Barbara KWIATKOWSKA, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

19. prof. dr hab. Bogusław PAWŁOWSKI - Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

20. prof. dr hab. Janusz PIONTEK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

21. prof. dr hab. Anna SINIARSKA-WOLAŃSKA – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

22. prof. dr hab. Teresa Anna SŁAWIŃSKA-OCHLA - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

23. prof. dr hab. Jan STRZAŁKO – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

24. prof. dr hab. Krzysztof SZOSTEK - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

25. prof. dr hab. Napoleon WOLAŃSKI - Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa

26. dr hab. Ewa Maria ZIÓŁKOWSKA-ŁAJP, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

27. prof. dr hab. Ryszard Tadeusz ŻARÓW – Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

28. prof. dr hab. Elżbieta ŻĄDZIŃSKA - Uniwersytet Łódzki, Łódź

altaltaltalt