Krajowe:

Polska Akademia Nauk - Polish Academy of Science

Polskie Towarzystwo Antropologiczne - Polish Anthropological Association

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji

Polskie Towarzystwo Anatomiczne

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Instytut Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk

Zakład Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego

Zakład Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Katedra Nauk Biomedycznych oraz Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Katedra Antropologii i Biometrii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Katedra Biologii Człowieka we Wrocławiu

Muzeum Człowieka we Wrocławiu (Katedra Antropologii UWr i PAN Zakład Antropologii)

Biologia Człowieka (Human Biology) Strona prof. Napoleona Wolańskiego

Biologia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 

Zagraniczne:

European Anthropological Association

American Association of Physical Anthropologists

Paleopathology Association

World Health Organization

Global History of Health Project

Catalhoyuk Project

Iceman photoscan

Eupedia

Human Evolution by The Smithsonian

 

Czasopisma:

American Journal of Physical Anthropology

American Journal of Human Biology

Anthropological Review - oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Annals of Human Biology

Antropologie - International Journal of the Science of Man

International Journal of Osteoarchaeology

International Journal of Paleopathology

Journal of Human Evolution

Journal of Paleopathology

Journal of Anthropological Archaeology

Journal of Archaeological Science

Journal of Anthropology

Journal of Biosocial Science

Homo - Journal of Camparative Human Biology

Human Biology

International Journal of Anthropology

Evolutionary Anthropology

Collegium Antropologicum

Current Anthropology

Anthropologischer Anzeiger - Journal of Biological and Clinical Anthropology

American Anthropologist

Bioarchaeology of the Near East

L'Antropologie

Nature

Science