W dniu 18.09.2105 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie członków PTA. Wyłoniono na nim nowe władze na kadencję 2015 - 2019. Wszystkim wybranym gratulujemy. Obecny skład zarządu i władz Towarzystwa przedstawia się następująco:

Zarząd PTA kadencja 2015-2019:
Przewodniczący - Prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Zastępca - Prof. dr hab. Ryszard Żarów
Sekretarz - Dr Beata Cienkosz-Stepańczak
Skarbnik - Dr Marta Krenz-Niedbała
Członkowie zarządu:
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzinska
Dr hab. Tomasz Kozłowski
Dr hab. Jacek Tomczyk
Dr hab. Sławomir Kozieł
Dr hab. Alicja Budnik
Prof. dr hab. Teresa Sławińska – Ochla
Dr hab. Oskar Nowak
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Dr hab. Wiesław Lorkiewicz
Zastępca - Dr hab. Krzysztof Borysławski
Zastępca - Dr Barbara Spring
Członkowie Komisji:
Dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp
Dr Bożena Kurc-Dworak
Sąd Koleżeński:
Dr hab. Ewa Szczepanowska
Dr hab. Anna Burdukiewicz
Prof. dr hab. Bohdan Gworys
Dr Agnieszka Suder 

Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Poznań 2015. W dniach 16 - 18 września 2015 roku odbyła się w Poznaniu Konferencja PTA pt. "Człowiek wobec wyzwań środowiska życia ...". Miejscem konferencji było Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja była powiązana z okrągłym i ważnym jubileuszem dla całego środowiska, a mianowicie 90tą rocznicą powołania do życia Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Oprócz antropologów z Polski obecni byli też uczeni z zagranicy. Referaty plenarne wygłosili m.in. prof. Nicholas Mascie - Taylor (prezydent European Anthropological Association) oraz prof. Charlotte Roberts z Durham Univesity (Wielka Brytania). W trakcie konferencji odbyło się również Walne Zgromadzenie członków PTA. Wybrano nowy zarząd oraz władze Towarzystwa. Nowym przewodniczącym został prof. dr hab. Krzyszfot Szostek z Uniwersytetu Jagiellońskiego będący jednocześnie cżłonkiem Komitetu Antropologii PAN. Gratulujemy.

 

W dniu 5 grudnia 2014 roku odbędą się w Warszawie XVI Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego. Ich tematem będzie "Okres perinatalny i jego wpływ na rozwój w okresie postnatalnym. Metody badań, wyniki, interpretacja". Organizatorem są: Komitet Antropologii PAN, Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia AWF Jozefa Piłsudskiego w Warszawie. Miejscem spotkania będzie Aula AWF. Podczas warsztatów odbędzie sie zebranie członków Komitetu Antropologii PAN.

W dniach 16-18 września 2015 roku w Collegium Biologicum UAM w Poznaniu odbędzie się XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Celem konferencji będzie przegląd badań i wymiana doświadczeń naukow-badawczych w ramach antropologii biologicznej i dyscyplin pokrewnych, ze szczególnym akcentem połozonym na badania interdyscyplinarne i transdyscyplinarne, nowe obszary badawcze, nowe techniki badań antropologicznych oraz zastosowania antropologii biologicznej w praktyce. Planowane sesje tematyczne: Ewolucja cżłowieka; Ontogeneza; Biologia populacji pradziejowych; Paleopatologia; Odontologia; Biodemografia; Antropologia stosowana: kliniczna, sądowa, ergonomia; Antropomotoryka; Nowe techniki w badaniach antropologicznych; Varia. Kontakt z organizatorami: Sekretariat konferencji dr Anita Szwed e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Antropologiczne, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań.

Czasopismo Anthropological Review przeszło pozytywną ewaluację IC Journal Master List 2013. Wynikiem jest przyznanie czasopismu wskaźnika ICV (Index Copernicus Value), kóry teraz będzie wynosił 7,05 punktów. Redakcja Anthropological Review zaprasza wszystkich zainteresowanych do zamieszczania artykułów na łamach tego najstarszego czasopisma antropologicznego w Polsce. Naszą powinnością jest zadbanie o trwanie i rozwój tego periodyku. (na podstawie informacji przekazanych przez prof. dr hab. Marię Kaczmarek redaktora naczelnego AR).

Podkategorie